Alkoholizm wśród żołnierzy i weteranów misji wojskowych poza granicami kraju – problem nie marginesowy

Rozważając problem – alkoholizm wśród żołnierzy i weteranów misji wojskowych poza granicami kraju – problem nie marginesowy, warto nadmienić, iż nierzadko zdarza się, że aktywni wojskowi, jak również weterani używają alkoholu, aby zniwelować oznaki stresu, który towarzyszy im w codziennej pracy. Chociaż personel wojskowy, w postaci psychologów i psychiatrów wojskowych, stara się pomóc w tego typu zachowaniach, to zjawisko to występuje stosunkowo często.

Wojskowi piją w grupach, szczególnie świętując awanse, zwycięstwo w walce lub narodziny swoich potomków. Bywa także, że napoje wysokoprocentowe pomagają im w maskowaniu utrzymującej się traumy i napięcia emocjonalnego. W miarę konsumowania coraz większej ilości alkoholu rozwija się u nich uzależnienie. Wyniki badań wskazują, iż prawie 85 procent żołnierzy z problemami psychicznymi doświadczyło uzależniania od napojów wyskokowych lub innych substancji psychoaktywnych. Wiąże się to z nieustanną, zbyt wysoką ekspozycją na stres, związany z koniecznością podejmowania ryzykownych działań bojowych oraz poczucia zagrożenia życia.

Wojskowi uważani są za bohaterów, ludzi bez skazy. Duża presja społeczna nie pozwala im na okazywanie emocji i dzielenie się swoimi obawami. Nierzadko, żołnierze, przebywający na zagranicznych misjach wojskowych, są zmuszeni do cichego radzenia sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak depresja, samotność, ból po starcie kolegów, obawa o utratę zdrowia i życia. Ponadto, alkohol zagłusza traumatyczne wspomnienia u weteranów, którzy odeszli z czynnej służby wojskowej lub z przyczyn zdrowotnych (inwalidztwo wskutek odniesionych obrażeń na polu walki) musieli z niej zrezygnować.

...

Alkoholizm wśród żołnierzy i weteranów misji wojskowych poza granicami kraju – problem nie marginesowy – wynik ciągłego narażenia na stres

Aktywny personel wojskowy, jak i weterani, obarczeni są występowaniem wielu chorób psychicznych, które pojawiają się po kilku lub kilkunastu latach pracy w wojsku. Stany te pogłębia, dodatkowo, ciągle doświadczanie przemocy i śmierci oraz życie w dużych grupach społecznych, według jednego, ustalonego schematu. Do podstawowych symptomów uzależnienia od alkoholu u żołnierzy zawodowych należy;

  • emocjonalna potrzeba spożywania alkoholu,
  • wydawanie dużych kwot na napoje wyskokowe,
  • duże wahania nastroju / drażliwość,
  • uszkodzenie wątroby,
  • niedopełnianie obowiązków zawodowych lub ich lekceważenie,
  • nasilona depresja,
  • napięte stosunki z rodziną, przyjaciółmi i innymi żołnierzami,
  • nierespektowanie poleceń dowódcy,
  • agresja i brak zahamowań,
  • towarzyszący wstyd i poczucie winy, związane z spożywaniem napojów alkoholowych.


W zaburzeniach psychicznych u wojskowych, którym towarzyszy spożywanie alkoholu, dominuje zespół stresu pourazowego (PTSD), który jest często wynikiem wieloletniego przebywania na misjach bojowych lub też wykonywania pracy, zmuszającej do nieustannej aktywności i podejmowania kluczowych decyzji. Chorobie zazwyczaj towarzyszą inne objawy, do których zaliczmy depresję, lęki, drażliwość oraz bezsenność. Dla żołnierzy i weteranów uzależnionych od substancji wysokoprocentowych poleca się zastosowanie szybkiego i efektywnego leczenia. Wdrażając farmakologię, warto sięgnąć po lek o nazwie Naltrexone, który pomaga utrzymać stan abstynencji i bez problemu wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe i społeczne.
...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678