Czas działania wszywki alkoholowej Disulfiram

Czas działania wszywki alkoholowej Disulfiram lek zwykle rozpoczyna się po 5 do 30 minut po bezpośrednim spożyciu alkoholu. Jego działania niepożądane wahają się od umiarkowanego do ciężkiego. Intensywność zależy od indywidualnych cech organizmu danego pacjenta. Reakcja jest na ogół proporcjonalna do ilości wypitego alkoholu przez uzależnionego. Łagodny dyskomfort pojawia się już przy stężeniu alkoholu we krwi, który wynosi od 5 do 10 mg / 100 ml. Przy 50 mg / 100 ml nieprzyjemne doznania zwykle są już bardzo nasilone. Gdy stężenie alkoholu osiągnie wartość 125 do 150 mg / 100 ml mogą nastąpić gwałtowne reakcje organizmu. Rzadko kiedy reakcje disulfiramowo – alkoholowe mogą zagrażać zdrowiu pacjenta. Aby tego uniknąć przeprowadza się rzetelny wywiad i ocenę stanu zdrowia pacjenta.

NA PODSTAWIE CZEGO OCENIAMY CZAS DZIAŁANIA WSZYWKI ALKOHOLOWEJ DISULFIRAM?
Działanie Disulfiramu na ośrodkowy układ nerwowy odbywa się przez hamowanie enzymu β-hydroksylazy dopaminy i wpływa na czynność serotonergiczną. W praktyce, wszywka alkoholowa, poważnie zaburza metabolizm alkoholu. Tym samym powoduje powstawanie nieprzyjemnych reakcji w organizmie alkoholika. Sama świadomość pacjenta o czekających go nieprzyjemnych reakcjach po spożyciu alkoholu, zwiększa jego motywację do pozostawania w abstynencji.

...

Absorpcja i eliminacja disulfiramu z organizmu pacjenta

Absorpcja i eliminacja Disulfiramu z organizmu pacjenta nie wpływa na jego zdrowie. Disulfiram wszywka nie powoduje także występowania żadnych komplikacji, podczas jej zaimplantowania. Podczas okresu abstynencji alkoholowa wszywka pozostaje w uśpieniu. Jej obecność jest całkowicie obojętna dla organizmu pacjenta. Aktywne działanie leku występuje tylko, podczas spożycia alkoholu.

Skuteczność działania Disulfiramu u pacjentów po detoksykacji
Potwierdza się skuteczność działania Disulfiramu u pacjentów, którzy przeszli detoksykację. Alkoholowa wszywka jest bardzo skuteczna także na etapie początkowej abstynencji. Disulfiram lek może pomóc we właściwej motywacji danego pacjenta. Dzięki temu jest szansa, że porzuci on nałóg i wytrwa w trzeźwości.

Początkowo uważano, że alkoholicy muszą doświadczyć przynajmniej jednej nieprzyjemnej reakcji, aby zrozumieć działanie awersyjne Disulfiramu. W praktyce okazało się, że założenie to jest błędne. Pacjenci, świadomi nieprzyjemnych konsekwencji po spożyciu alkoholu, zaczynają go po prostu unikać. To pierwszy, ale jakże ważny krok na drodze do trzeźwości.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678