Ile alkoholu wypija rocznie statystyczny Polak

Analizując, ile alkoholu wypija rocznie statystyczny Polak, należy nadmienić, iż nasz kraj nie należy jednak do grupy przodujących krajów w Europie, jeśli chodzi o nadmierne spożycie wysokoprocentowych trunków.

Panująca na świecie opinia o rzekomym pijaństwie Polaków, nie do końca została potwierdzona. Zdaniem naukowców nie świadczą o tym przeprowadzone badania. Według analiz i oceny ilości spożytego alkoholu, w Europie, w latach 2017 – 2018, Polacy uplasowali się na jednym z niższych miejsc w rankingu krajów o najwyższej konsumpcji napojów wysokoprocentowych. Organizacja OECD opublikowała raport, dotyczący państw, zagrożonych alkoholizmem. Uznała ona, iż w Europie co najmniej kilka nacji ma znacznie większą słabość do napojów wyskokowych niż Polacy.

Wyniki badań OECD umieszczają Polskę w niechlubnej grupie ryzyka. Zdaniem naukowców, obywatele naszego kraju spożywają zdecydowanie więcej wysokoprocentowych trunków, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Według opublikowanego na łamach Newsweeka raportu OECD, statystyczny Polak co roku wypija około 10,3 litra czystego alkoholu.

Przeprowadzone badania objęły swoim zasięgiem aż 34 kraje członkowskie Unii Europejskiej, które wyraziły chęć wzięcia udziału w eksperymencie. Zgodnie z jego wynikami Polacy głównie konsumują piwo oraz lżejsze trunki – np. kolorowe drinki. Raport dowodzi, iż obywatele naszego kraju dużo rzadziej sięgają po napoje wyskokowe, na bazie czystego spirytusu. Według statystyk, w Polsce wzrosła ilość konsumowanego wina.

...

Ile alkoholu wypija rocznie statystyczny Polak – tendencja wzrostowa

Zestawiając ilość spożytego alkoholu w roku przez jednego Polaka, ze światowymi rankingami na temat alkoholizmu, można wysnuć jednak wniosek, że Polacy aktualnie dużo częściej sięgają po alkohol, niż miało to miejsce 20 lat temu. Według raportu OECD, roczne spożycie alkoholu, przypadające na statystycznego Polaka, wynosi około 6 – 8 litrów.

Według opinii organizacji OECD, Polska zalicza się do grupy ryzyka wzrostu spożycia napojów wyskokowych przez jednego obywatela kraju, w ostatnich dwóch latach. Powinno być to sygnałem ostrzegawczym dla władz oraz samorządów lokalnych. Zdaniem naukowców Polacy zaczynają pić coraz więcej, szczególnie po 19 roku życia. W tej samej grupie ryzyka znaleźli się także Finowie, u których odnotowano wzrost spożycia alkoholu z 8,9 do 9,8 litrów, jak również Norwegowie (wzrost z 4,7 do 6,4 l), obywatele Islandii (z 4,7 do 6,3 l) oraz Szwedzi (wzrost z 6,3 do 7,3 l).

W pierwszej dziesiątce narodów, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uplasowała się Rosja, która od wieków, boryka się z tym problemem. Analizując dwa ostatnie lata, wykazano, iż w byłym ZSRR nastąpił wzrost spożycia trunków alkoholowych o ponad 12%. Jednakże na wyższym miejscu w raporcie OECD znaleźli się Czesi i Węgrzy.

Według naukowców krajami, które w latach 2017 – 2018 spożywały najwięcej alkoholu są przede wszystkim:

Francja (12 litrów na statystycznego obywatela kraju), Austria (12,2 litra) i Estonia (12,3 litra). Zdaniem badaczy, w wielu krajach Europy, w tym również i w Polsce nastąpi wzrost zgonów i zachorowań, spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu.

Uważa się, iż brak działań, związanych z zapobieganiem i leczeniem uzależnień od napojów wyskokowych w Polsce, ma ogromne znaczenie w kwestii narastania tendencji do spożywania substancji wyskokowych.

Alarmujące wyniki raportu organizacji OECD potwierdzają, iż w Polsce zaczyna wzrastać konsumpcja alkoholu. Oznacza to, iż wiele osób w naszym kraju, będzie borykało się wkrótce z problemem uzależnienia od substancji wysokoprocentowych. Ratunkiem dla nich jest wcześniej podjęta farmakoterapia przy pomocy leku o nazwie Naltrexone. Jego działanie ma na celu powrót do życia w trzeźwości.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678