Leczenie farmakologiczne alkoholizmu

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu to obecnie standard, który można stosować na różnych etapach leczenia tego nałogu. Wszywka alkoholowa jest powszechnie uznawana za uzupełnienie terapii psychologicznej. Używa się jej w celu zapewnienia optymalnego efektu leczenia. Stosowanie leku o nazwie Disulfiram poprawia komfort i jakość życia danego pacjenta, który postanawia żyć w trzeźwości. Leki w terapii uzależnień od alkoholu mogą być stosowane wyłącznie za zgodą pacjenta oraz pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Farmakoterapia ułatwia odstawienie alkoholu
Według szacunkowych danych, na terenie USA w roku 2008 wszywkę alkoholową zastosowano u prawie 135 000 osób. W Polsce tendencja do farmakologicznego wspomagania terapii uzależnienia od alkoholu zaczyna wzrastać. Wynika to z faktu, iż wielu lekarzy, którzy wcześniej niechętnie odnosili się do tematu, jakim jest wszywka alkoholowa Disulfiram, obecnie coraz częściej ją rekomenduje.

Dawniej leczenie alkoholizmu było tematem tabu. Dzisiaj, coraz częściej mówi się o metodach terapii dla osób uzależnionych. Wśród nich powszechne jest stosowanie leku o nazwie Disulfiram. Wiedza współczesnych lekarzy na temat wszywek alkoholowych uległa dużej zmianie. Uznano, iż terapia farmakologiczna posiada udowodnioną skuteczność i zasługuje na należytą uwagę świata medycyny. Dlatego też wszywka alkoholowa jest jedną z dostępnych form leczenia, w ramach indywidualnego postępowania terapeutycznego.

...

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu – wszywka alkoholowa
W skali porównawczej, na płaszczyźnie wszywka alkoholowa vs pla

– Disulfiram na utrzymanie abstynencji u uczestników badania. W porównaniu z placebo, efekt wystrzegania się alkoholu po zastosowaniu leku Disulfiram był natychmiastowy i utrzymał się do 12 miesięcy trwania terapii. Ważne jest, że po zakończeniu leczenia, pacjenci w większości nie powracali już do nałogu. Stosowanie leku o nazwie Disulfiram może być odpowiednio dopasowane do każdego typu uzależnienia od alkoholu. Zarówno tego łagodnego, jak i ciężkiego, które trwa latami. W leczeniu farmakologicznym nie ma także znaczenia ilość spożywanego wcześniej alkoholu. Jest to z pewnością skuteczne rozwiązanie dla tych alkoholików, którzy przed rozpoczęciem terapii wszywką alkoholową posiadali dużą tolerancję na substancje wysokoprocentowe. Ostatnie badania naukowe dowodzą, że bardzo skutecznym środkiem do walki z nałogiem, zarówno alkoholowym, jak i narkotykowym, jest lek o nazwie NALTREXONE.

Farmakoterapia jest jedną z powszechnie dostępnych metod leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Może być traktowana jako jedyna forma pomocy lub też, jako terapia wspomagająca. Jej celem jest wytworzenie awersji do napojów wyskokowych, bez względu na czas trwania nałogu oraz ilość spożywanego wcześniej alkoholu. Efektem tej terapii ma być utrzymanie abstynencji, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dotychczasowego życia.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678