OSOBY PREDYSPONOWANE DO ALKOHOLIZMU NARAŻONE SĄ NA OTYŁOŚĆ

Zdaniem specjalistów osoby predysponowane do alkoholizmu narażone są na otyłość. Posiadanie w genach dziedzicznej skłonności do uzależnienia od napojów wysokoprocentowych, może dodatkowo sprzyjać pojawianiu się ryzyka otyłości.

Alkoholik pozornie jest osobą szczupłą, a nawet bardzo wychudzoną. Ma to bezpośredni związek z zastępowaniem pokarmu napojami wysokoprocentowymi. Wielu alkoholików konsumuje duże ilości słodyczy oraz tłustych potraw, które miesza z potężnymi dawkami napojów wysokoprocentowych. Nadmiar kalorii jest jednak spalany, zaś osoba taka nie tyje. Skąd, zatem pojawiała się teoria o ryzyku wystąpienia otyłości u alkoholików.

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość prosta i jednoznaczna. Alkoholizm jest nałogiem, który zniewala ciało i umysł danego człowieka. Choroba alkoholowa wpływa na życie dotkniętej nim jednostki i całkowicie podporządkowuje je chęci nieustannego konsumowania alkoholu, bez względu na zaistniałe okoliczności.

...

BADANIA NAUKOWE DOWODZĄ, ŻE OSOBY PREDYSPONOWANE DO ALKOHOLIZMU NARAŻONE SĄ NA OTYŁOŚĆ

Bywa, iż osoba poddana leczeniu uzależnienia od alkoholu, porzuca nałóg, ale równocześnie wpada w kolejne uzależnienie, jakim jest nadmierne, a nawet chorobliwe objadanie się. Pacjent wybiera mniejsze zło. Porzuca alkoholizm na rzecz zastąpienia go innym, według niego mniej szkodliwym i wstydliwym nałogiem. Następuje tu efekt błędnego koła.Wychodząc z jednego rodzaju uzależnienia, pacjent wpada w kolejne.

Takie zachowanie wynika z błędów, jakie zostały popełnione w czasie trwania procesu terapeutycznego. Zazwyczaj, pacjent nie rozumie, że zastępowanie jednego nałogu drugim niczego w jego życiu nie zmieni, ponieważ w dalszym ciągu jest to tkwienie w uzależnieniu, obojętnie, czego ono dotyczy. Alkoholizm i nadmierne objadanie się wywołują podobne efekty w postaci stanu euforii, zadowolenia, odprężenia czy wyciszenia w chwilach ogromnego napięcia emocjonalnego. Metoda osiągania celu jest w tym przypadku taka sama, różnica polega na rodzaju wykorzystywanego środka.

Smaczne jedzenie oraz alkohol oddziałują na te same obszary w mózgu człowieka i mogą wywoływać te same stany emocjonalne. Ponadto, w obu rodzajach uzależnienia mamy do czynienia, z tak zwanym głodem. W przypadku alkoholizmu, dotyczy on uporczywego domagania kolejnej dawki napojów wyskokowych przez organizm pacjenta. W problemie obsesyjnego objadania się, jakiekolwiek próby zredukowania ilości dostarczanego pokarmu lub próby przejścia na restrykcyjną dietę, kończą się napadami wilczego apetytu.

Zdaniem naukowców osoby, u których wykazano dziedziczne skłonności do alkoholizmu, mogą w przyszłości cierpieć na gigantyczną otyłość, która będzie wynikać z porzucenia nałogu alkoholowego i wpadnięcia w kolejne uzależnienie. Skuteczną metodą walki z chorobą alkoholową, jest zatem zastosowanie radykalnej i dającej dobre rokowania terapii lekiem Disulfiram. Pozwala ona na porzucenie nałogu oraz utrzymanie stanu abstynencji.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678