Wpływ reklamy na wzrost spożywania alkoholu wśród Polaków

Badając wpływ reklamy na wzrost spożywania alkoholu wśród Polaków, warto zauważyć, iż promowanie alkoholu w mass mediach jest na porządku dziennym. Zdaniem naukowców reklama ma negatywny wpływ na właściwe postrzeganie problemu nadmiernego spożywania napojów wyskokowych.

Twórcy reklam o alkoholu często posługują się podprogowymi przekazami, które są atrakcyjne dla młodych ludzi. Struktura reklamy, dotyczącej spożywania napojów wysokoprocentowych, w subtelny i wyrafinowany sposób promuje jego dobroczynne działanie, jednakże bez jawnego naruszania, obowiązującego w Polsce, prawa reklamowego. W trakcie emisji występuje powtarzający się schemat, który ma wzbudzić w odbiorcy bardzo pozytywne skojarzania, związane z piciem alkoholu. Polega on m.in. na:

  • tworzeniu haseł reklamowych, w których alkohol kojarzy się z czymś wyjątkowym,
  • stosowaniu slangu młodzieżowego – cool, mega, extra, boskie, wow,
  • zdrabnianiu nazw alkoholu i podkreślaniu ich „swojskości" – nasz leszek, żuberek, whiskacz,
  • wprowadzaniu do treści reklam z alkoholem podtekstów seksualnych i erotycznych,
  • wykorzystywanie wizerunku zwierząt, jako nośnika przekazu reklamowego,
  • tworzeniu treści, które sugerują, iż alkohol pozwala przekraczać wszelkie granice ludzkiej wytrzymałości – np. reklama, nawiązująca do przeprowadzanej akcji ratunkowej w ekstremalnych warunkach pogodowych na szczycie góry.

Udowodniono, że reklamowanie alkoholu przyczynia się do wzrostu wskaźników jego spożycia, szczególnie wśród młodzieży i osób w wieku od 20 – 30 roku życia oraz zwiększa liczbę wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców. Świadoma i atrakcyjna treściowo reklama jest skierowana do wybranych grup docelowych, a szczególnie do tych osób, które utożsamiają spożycie napojów wyskokowych z dobrą zabawą, imprezami towarzyskimi i spotkaniami w gronie znajomych.
...

Wpływ reklamy na wzrost spożywania alkoholu wśród Polaków – negatywne skutki promowania napojów wyskokowych w mass mediach

Picie alkoholu w reklamach jest ogólnie przedstawiane jako czynność, która przynosi spodziewane rezultaty. Pozwala nam osiągnąć sukces, przetrwać trudne chwile czy poczuć się szczęśliwym i zrelaksowanym. Celowe tworzenie pozytywnych skojarzeń emocjonalnych i obrazów podprogowych jest ważną techniką, stosowaną w reklamie alkoholu.

Istnieje bardzo negatywna tendencja do utożsamiania alkoholu ze sportem i znanymi postaciami z branży filmowej, rynku muzycznego czy świata show biznesu. Wiele reklam uświadamia odbiorcy, iż znane i popularne postaci osiągnęły swój sukces, głównie dzięki konsumpcji napojów wysokoprocentowych. Ponadto, wiele wydarzeń sportowych czy imprez medialnych jest sponsorowanych przez koncerny alkoholowe. Wszechobecne bannery czy plakaty reklamowe na stadionach piłkarskich, na kortach tenisowych czy na terenie innych obiektów sportowych, mają za zadanie oddziaływać na podświadomość widza. Zaczyna on utożsamiać daną markę alkoholu z konkretną dyscypliną sportu. I nie ma znaczenia, że reklamowany napój jest bezalkoholowy – trzeba jakoś obejść przepisy prawa – gdy wszyscy i tak zawsze kojarzą nazwę z jego wersją wyskokową.

Na dzień dzisiejszy, mimo, iż udowodniono istotny wpływ reklamy na zwiększone spożycie alkoholu wśród polskiego społeczeństwa, nie powstały w tym temacie żadne obostrzenia ani regulacje, które skutecznie zakazywałyby promocji alkoholu w mass mediach. Pozwala to wysnuć wniosek, iż działanie te w dalszym ciągu będą przyczyniać się do wzrostu konsumpcji napojów wysokoprocentowych. Warto zwrócić uwagę, iż najbardziej podatną grupą odbiorców na tego typu reklamy są dzieci oraz młodzież.

W przypadku wystąpienia uzależnienia od alkoholu warto od razu poddać się leczeniu. Dobre rokowania daje farmakoterapia z zastosowaniem leku o nazwie Naltrexone. Umożliwia on powrót do normalnego życia i niweluje ponowne wpadnięcie w szpony nałogu.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678