Problem pijanych pasażerów linii lotniczych

Brytyjskie władze postanowiły radykalnie rozwiązać problem pijanych pasażerów linii lotniczych. Niedługo wejdą w życie nowe przepisy, w myśl których pasażerowie, będący pod wpływem alkoholu, zapłacą wysokie grzywny, już za samo wejście na pokład samolotu, w stanie nietrzeźwym. Restrykcje te, objęły na razie dziewięć brytyjskich portów lotniczych. Do tej pory nie potrafiły one poradzić sobie z agresywnymi i nieodpowiednimi zachowaniami pijanych podróżnych, znajdujących się w samolotach.

Wchodząca w życie ustawa ma na celu wyeliminowanie problemów w czasie odbywania lotów, szczególnie w porach wakacyjnych i w dniach największego oblężenia lotniska.

Zdaniem brytyjskich naukowców, w czasie najruchliwszych dni w roku, kiedy to, z linii lotniczych korzysta mnóstwo pasażerów, aż 40% z nich, wchodzi na podkład w stanie upojenia alkoholowego. Zdarza się, iż pasażer dodatkowo konsumuje napoje wyskokowe w czasie lotu, co pogłębia jego nietrzeźwość.

Popierana przez rząd kampania, ma na celu ograniczenie zachowań ryzykownych, jakie zdarzają się podczas lotów, w których udział biorą upojeni alkoholem pasażerowie. Do tych, zabronionych i surowo karanych należeć będą:

  • raczenie się napojami wyskokowymi na podkładzie, w stanie, wskazującym na upojenie alkoholowe,
  • przemieszczanie się osób nietrzeźwych po pokładzie samolotu, bez pozwolenia załogi,
  • samowolne odpinanie pasów przez osoby nietrzeźwe, w czasie startu i lądowania,
  • zanieczyszczanie pokładu samolotu – np. wymiocinami, resztkami jedzenia,
  • agresywne i konfliktowe zachowania nietrzeźwych pasażerów, skierowane do załogi i innych pasażerów,
  • agresja słowna i wulgaryzmy.

Zadaniem obsługi naziemnej, właścicieli sklepów, barów, restauracji i kawiarni, znajdujących się na lotnisku oraz lotniskowej policji, będzie identyfikacja nietrzeźwych pasażerów, zamierzających wsiąść do samolotu, lecącego z i do Wielkiej Brytanii. Wszelkie symptomy, świadczące o upojeniu alkoholowym danej osoby, będą sprawdzane. Pijana osoba, może nie zostać wpuszczona na pokład maszyny, bez względu na to, w której klasie wykupiła bilet.
...

Problem pijanych pasażerów linii lotniczych – zjawisko, które z roku na rok, przybiera na sile

Ostrzeżenia o nowopowstałych przepisach będą publikowane na wyświetlaczach cyfrowych i w sklepach wolnocłowych, na lotniskach w Manchesterze, Gatwick, Stansted, East Midlands, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Birmingham i Bristolu. Cały pomysł, kampania i treść przepisów, zostały opracowane przez UK Travel Retail Forum, Airport Operators Association i Airlines UK.

Zdaniem Rafaela Schvartzmana, jednego z głównych akcjonariuszy i członków zarządu Brytyjskich Linii Lotniczych:

„…pijany lub lekko zamroczony pasażer, jest w stanie skutecznie popsuć komfort i atmosferę, jaka panuje na pokładzie samolotu, szczególnie innym osobom. Przepisy, które wprowadziliśmy są ważnym krokiem, który zmierza do uświadomienie pasażerom, że nie są bezkarni i nie mogą wsiadać na pokład w stanie nietrzeźwym. Warto, aby wszyscy pasażerowie byli świadomi konsekwencji, jakie ich czekają, jeśli ich zachowanie, w czasie lotu, będzie uznane za niewłaściwe lub naganne. Mamy nadzieję, że przepisy te rozwiążą problem pijanych pasażerów, korzystających z brytyjskich linii lotniczych. Każdy incydent, wywołany przez nietrzeźwego pasażera, musi zostać surowo ukarany". Brytyjskie Linie Lotnicze zastosują podejście „zero tolerancji" wobec niezdyscyplinowanego zachowania, a personel pokładowy i pasażerowie będą wreszcie mieli prawo do lotu bez zakłóceń i nękania ze strony pijanych współpasażerów".

Osoba pod wpływem alkoholu – zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu samolotem
Według danych krajowych i służb kontroli ruchu lotniczego w Wielkiej Brytanii, spośród 8841 lotów, co trzeci odbywa się z pijanymi pasażerami na pokładzie.

Co ważne, zdarza się kilka nietrzeźwych osób w ciągu jednego lotu. To dodatkowo zakłóca pracę personelu pokładowego i wpływa na poczucie bezpieczeństwa innych pasażerów.

Zgodnie z danymi Centrum Lotniczego UK Airlines, aż 417 lotów było poważnie zagrożonych. Głównie przez zachowania awanturujących się, pijanych podróżnych. Grozili oni załodze i pasażerom oraz używali przemocy fizycznej. W kilkudziesięciu przypadkach interweniowała policja, zaś w kilku jednostki specjalne. Pijani pasażerowie twierdzili, iż są w posiadaniu niebezpiecznych substancji, materiałów wybuchowych czy narzędzi.

Pijani pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 5 000 £. Mogą również być skazani na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, za naruszenie zasad żeglugi powietrznej. Mogą oni również zapłacić do 80.000 £ na pokrycie kosztów zmiany lotu, jeśli samolot zostanie zmuszony do lądowania awaryjnego.

Problem nietrzeźwych pasażerów linii lotniczych nie dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii. To również nie jedyne przypadki, w których nadmiar alkoholu zaburza ład społeczny i wywołuje szereg konsekwencji. Jeśli napoje wyskokowe stały się Twoim nałogiem, to skorzystaj z metod leczenia alkoholizmu, jakie oferuje współczesna medycyna.

Farmakoterapia lekiem Naltrexone, to droga do odzyskania kontroli nad swoim zachowaniem i życiem.

...

Oddział Lublin
ul. Milenijna 12 M
telefon: +48 697 684 567, adres mailowy: kontakt@meditus.eu
Numer konta do wpłat:
60 1240 2382 1111 0000 3923 4678